Potravinářská komora České republiky


Tisková zpráva SZPI - Potravinářská inspekce zakázala v tržnici SAPA 1,7 tuny „mražených a chlazených“ potravin přepravovaných při teplotě až 34°C

Autor: SZPI

Datum: 29. 06. 2018

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila kontrolu přepravy potravin v rámci kontrolní akce v areálu pražské tržnice SAPA. Akce se vedle SZPI účastnili zástupci Policie ČR, Celní správy a Státní veterinární správy.

U celkem tří automobilů inspektoři SZPI zjistili hrubé porušení bezpečnosti při přepravě potravin a zakázali uvádět do oběhu celkem 1 733 kg v nich transportovaných potravin, jedná se o následující zjištění:

Automobil bez chladícího zařízení provozovatele SHIN s.r.o., inspektoři mj. zjistili převoz mražených, originálně balených potravin (např. surimi tyčinky, plněné taštičky a další mražené zboží). Přestože mražené potraviny vyžadují úchovu při teplotně -18°C, provozovatel tyto potraviny přepravoval bez chladícího zařízení. Inspektoři v automobilu naměřili teplotu až +34°C.

Automobil bez chladícího zařízení provozovatele PTTAN s.r.o., inspektoři mj. zjistili převoz původně chlazených potravin – exotických bylin a ovoce (např. vodní výhonky, kapao, liči a další chlazené potraviny). Teplota v automobilu přesáhla 28°C a na potravinách byly patrné smyslové změny – zápach, zapaření a orosení obalů. Inspektoři dále konstatovali, že potraviny nejsou označeny dle požadavků předpisů buď vůbec, nebo nedostatečně.

Automobil bez chladícího zařízení provozovatele Le Thi Ha, ve kterém inspektoři mj. zjistili převoz tofu při teplotě přesahující 28°C, navíc s významnými nedostatky v označení (chybějící DMT, hmotnost atd.).

Vzhledem k tomu, že potraviny, u kterých došlo k přerušení teplotního řetězce, nelze považovat za bezpečné, inspektoři předmětné výrobky na místě zakázali uvádět do oběhu. Nedodržení teplotního řetězce může u potraviny vést k bakteriální kontaminaci, kterou nelze odstranit ani opětovným zchlazením nebo zmražením.

S kontrolovanou osobou SZPI zahájí správní řízení o uložení pokuty.


Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633

 

 


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s

Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3