Potravinářská komora České republiky


Tisková zpráva SZPI - Potravinářská inspekce uzavřela nelegální „domácí“ výrobnu mungo klíčků pro riziko šíření nebezpečných bakterií

Autor: SZPI

Datum: 03. 12. 2018

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uložila zákaz  užívání prostor v nelegální pěstírně a výrobně potraviny „mungo klíčky“ provozované kontrolovanou osobou Tuan Anh Pham, Za rybníčky 694, 149 00 Praha Šeberov.

Uvedený provozovatel potravinářského podniku se dopouštěl neoprávněné výroby této komodity v prostorách rodinného domu a částečně i v dopravním prostředku. Činil tak v rozporu s právními předpisy, když nesplnil svou povinnost nahlásit činnost SZPI a požádat o schválení provozu.

Výrobce klíčků musí pro schválení výrobny dozorovým orgánem projít kontrolou a vyhovět řadě požadavků právních předpisů. Ty souvisejí se splněním specifických mikrobiologických kritérií pojících se s pěstováním této potraviny náchylné ke kontaminaci bakteriemi (např. Escherichia coli produkující shigatoxiny). 

Kontrolní opatření pro pěstování klíčků byla legislativně zpřísněna jako preventivní krok, který má za cíl ochránit spotřebitele před šířením závažných střevních epidemií, jejichž původcem je mj. baterie Escherichia coli produkující shigatoxiny. Taková epidemie zasáhla Německo v roce 2011, kde se klíčky s nebezpečnými bakteriemi dostaly ke konečnému spotřebiteli a způsobily celkem 50 úmrtí.

Provozovatel na základě kontrolního zjištění SZPI sám zlikvidoval 504 balíčků klíčků, každý o hmotnosti 150g (vlastní výroby), 23 balení klíčků po 5kg od výrobce neznámého původu a 41 nádob obsahujících naklíčené mungo fazolky o hmotnosti cca 6kg v každé nádobě. Celkem se tedy jednalo o cca 437 kg těchto závadných potravin rizikového charakteru.

Kontrolní akce SZPI proběhla ve spolupráci s Policií ČR - Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy a policisty z oddělení hlídkové služby Obvodního ředitelství policie Praha IV.

S kontrolovanou osobou inspekce zahájí správní řízení o uložení pokuty.


Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633

 

 

 


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme sPotravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3