Potravinářská komora České republiky


Tisková zpráva SZPI - Při kontrole v tržnici SAPA inspektoři SZPI zakázali rizikové potraviny

Autor: SZPI

Datum: 18. 05. 2018

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ve spolupráci s Policií ČR, Celní správou a Státní veterinární správou uskutečnila dne 17. 5. 2018 kontrolní akci v pražské tržnici SAPA. Inspektoři SZPI provedli kontrolu v provozovnách a dopravních prostředcích pro přepravu potravin.

Při kontrole inspektoři uložili v jedné provozovně zákaz užívání prostor z důvodu neakceptovatelného hygienického stavu – výskyt škůdců, plísní a dlouhodobě zanedbaný úklid. Dále inspektoři uložili zákaz používat jeden z kontrolovaných automobilů pro přepravu potravin z důvodu nevyhovujícího technického stavu, mimořádně neuspokojivé hygienické situace v přepravní části vozu a zaplísnění vestavěných chladících zařízení. Obě situace představovaly riziko ohrožující zdraví spotřebitelů a inspektoři zakázali uvádět do oběhu i veškeré potraviny nacházející se v těchto zařízeních.

V průběhu kontrol dále inspektoři SZPI zakázali uvádět do oběhu  34 pytlů (celkem cca 170 kg) mungo klíčků, které provozovatel skladoval při nevyhovujících teplotách 16 - 22,3°C, právní předpis přitom stanovuje požadavek na maximální teplotu + 4°C, protože se jedná se o potravinu s velkým rizikem výskytu salmonelly. Inspektoři byli rovněž nuceni uložit zákaz na cca 20 kg citronové trávy pro výskyt plísně, nedostatky ve značení a nepředložení dokladů.

V rámci kontroly restauračního zařízení inspektoři zakázali cca 295 kg mraženého masa – mj. krevet - i rozpracovaných pokrmů. Potraviny byly bez označení a provozovatel neměl zaveden systém sledovatelnosti.

S kontrolovanými osobami zahájí SZPI správní řízení o uložení pokuty.


Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633

 

 


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s

Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3