Potravinářská komora České republiky


Tisková zpráva SZPI - Masu ve vlastní šťávě z letákové akce chyběla až pětina masa

Autor: SZPI

Datum: 05. 04. 2018

Systematické falšování mimořádného rozsahu zjistili inspektoři SZPI při kontrole masných výrobků uváděných na trh jako tzv. „Jedinečná nabídka“ v letákové akci prodejce Penny Market v březnu 2018. U níže uvedených pěti šarží masných konzerv - od výrobce Pamapol S.A., ul. Wielunska 2, 97-438 Rusiec, Polsko - aktuální výsledky rozborů v  laboratořích SZPI potvrdily významně nižší než na obalu udávaný obsah masa: SÝPKA Šlechtická Maso ve vlastní šťávě, 300g, DMT: 22. 02. 2020 L2315 Na etiketě potraviny byla uvedena informace 89 % masa, laboratorním rozborem byl zjištěn obsah masa 69,3 %. SÝPKA Šlechtická Maso šlechtické se šunkou, DMT: 22. 02. 2020 L2291 Na etiketě potraviny byla uvedena informace 86 % masa, laboratorním rozborem byl zjištěn obsah masa 68,7 %. SÝPKA Šlechtická Maso ve vlastní šťávě, 300g, DMT: 22. 02. 2020 L 2303 Na etiketě potraviny byla uvedena informace 89 % masa, laboratorním rozborem byl zjištěn obsah masa 73,4 %. SÝPKA Šlechtická Maso šlechtické se šunkou, DMT: 21. 02. 2020 L2282 Na etiketě potraviny byla uvedena informace 86 % masa, laboratorním rozborem byl zjištěn obsah masa 71,5 %. SÝPKA Šlechtická Maso šlechtické se šunkou, DMT: 21. 02. 2020 L2254 Na etiketě potraviny byla uvedena informace 86 % masa, laboratorním rozborem byl zjištěn obsah masa 66,9 %. Ústřední ředitel SZPI Ing. Martin Klanica zdůrazňuje: „SZPI považuje za zcela nepřijatelné, pokud některé subjekty na trhu dosahují pro spotřebitele atraktivních cen díky zfalšování obsahu, kdy klamavě sníží podíl nejnákladnější složky potraviny a tyto výrobky jsou následně ve velkých objemech nabízeny v rámci tzv. letákových a slevových akcí. Aktuální zjištění pěti nevyhovujících šarží podobných výrobků od jednoho výrobce ukazuje, že nejde o náhodu a některé subjekty povýšily falšování na nástroj konkurenčního boje. SZPI bude v kontrolách tohoto druhu pokračovat v nesnížené intenzitě napříč potravinářskými komoditami.“ Potravinářská inspekce prodejci uložila přechodné opatření, aby veškeré další šarže výrobků „Sýpka šlechtická Maso ve vlastní šťávě“, „Sýpka šlechtická Maso šlechtické se šunkou“ a výrobků obdobného charakteru tedy „vepřové konzervy“ – výrobce Pamapol S.A., Polsko před uvedením na trh nechal na vlastní náklady analyzovat v akreditované laboratoři a nemohlo tak docházet ke klamání spotřebitele. SZPI zahájí s kontrolovanou osobou správní řízení o uložení pokuty.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633

 

         

      

 


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s

Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3