Potravinářská komora České republiky


Tisková zpráva SVS - Závažné nedostatky v chovu prasat v Jihomoravském kraji

Autor: SVS

Datum: 25. 10. 2018

Státní veterinární správa (SVS) při kontrole podmínek chovu prasat v areálu bývalého Jednotného zemědělského družstva v obci Křižanovice u Bučovic v Jihomoravském kraji zjistila vážná porušení zákona na ochranu zvířat. V chovu se ve třech halách nacházelo takřka 800 prasat. Zvířata byla bez přístupu k čerstvé vodě, trpěla nedostatkem krmení a nacházela se ve velmi špatných zoohygienických podmínkách. V zařízení se vyskytovala uhynulá zvířata, velká část měla značně narušený zdravotní stav. Na základě zjištěného kritického stavu podala SVS obci s rozšířenou působností návrh na umístění zvířat do náhradní péče.

Úřední veterinární lékaři provedli kontrolu v uvedeném chovu dne 18. 10. 2018 na základě podnětu od Policie ČR, která vyšetřuje chovatele prasat, který je aktuálně ve vazbě. V důsledku toho zřejmě několik dní nikdo zvířata nekrmil a nestaral se o ně.

Při kontrole bylo zjištěno, že v důsledku zanedbání péče o prasata část z nich uhynula. Další zvířata byla apatická, vůbec nereagovala, či reagovala až na silnější podněty. Podlaha kotců byla pokrytá vrstvou neodklizených výkalů, v důsledku toho byla znečištěna také prasata. Při poslední kontrole téhož chovu uskutečněné v roce 2017 nebyla zjištěna porušení z hlediska zákona z pohledu životních podmínek zvířat.

Na základě zjištění při kontrole navrhla SVS Městskému úřadu Bučovice, aby zajistil náhradní péči o prasata, k čemuž následně došlo. Navzdory zlepšení situace dosud uhynulo či muselo být utraceno zhruba 60 kusů prasat.

SVS také podala podnět na zahájení správního řízení s chovatelem pro týrání zvířat. Za vážná porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání umožňuje legislativa uložit pokutu ve výši až 500.000 Kč, popřípadě může být věc kvalifikována jako trestný čin.

SVS bude i nadále tento chov monitorovat a bude nápomocna zainteresovaným subjektům k vyřešení této situace

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

 

 


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s

Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3