Potravinářská komora České republiky


Tisková zpráva SVS - Prodejce v Královéhradeckém kraji prodával maso ze Španělska označené za české

Autor: SVS

Datum: 21. 09. 2017

Úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy v Královéhradeckém kraji provedli dne 19. 9. 2017 kontrolu prodeje masa v prodejně NOVÁK MASO-UZENINY v Rychnově nad Kněžnou, při které zjistili závažný nedostatek.

V informaci pro spotřebitele na cedulkách u cca 12 kilogramů nabízeného vepřového masa umístěného v prodejní vitríně (vepřové krkovice bez kosti, vepřová kýta bez kosti) byl klamavě uveden „původ masa Česká republika“ (včetně názvu údajného výrobce), ve skutečnosti se jednalo o maso ze Španělska. Celkové množství takto klamavě označeného vepřového masa v chladicí prodejní vitríně bylo cca 12 kg. Osoba přítomná kontrole ihned klamavě označené vepřové maso přeznačila správným údajem. S prodejcem bude zahájeno řízení, dle platné legislativy může hrozit pokuta až do výše 50 mil Kč.

 


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s

Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3