Potravinářská komora České republiky


Tisková zpráva SVS - Kebab z kuřete nedeklarované polyfosfáty

Autor: SVS

Datum: 27. 07. 2017

Státní veterinární správa vzhledem k obsahu pro polotovary nepovolených přídatných látek zakázala v provozovně PIZZA LOURCI, Koželská 1303, v Ledči nad Sázavou uvádění do oběhu polotovaru Kebab z kuřete, výrobce identifikační značka PL 02094004 WE, č. šarže 24-05-2017 – 1, DMT 23.5.2018, v době odběru pozastaveno celkem 8 kusů po 7 kg, tj. 56 kg, dodavatel MDD Catering, Spitzhausstr. 74, 01139 Dresden, množství celé zásilky z Německa bylo 140 kg. Na etiketě masného polotovaru byly zjištěny dle přílohy II části E nařízení EP a Rady (ES) č. 1333/2008 pro polotovary nepovolené přídatné látky – glutamát, karagenan. Laboratorním vyšetřením byl prokázán obsah kyseliny glutamové v množství 7306 mg/kg původní hmoty a dále byla prokázaná přítomnost  nepovolených polyfosfátů v množství 1985 mg/kg původní hmoty, jejichž přítomnost však navíc nebyla v potravině deklarována. Příjemce zásilek živočišných produktů z jiného členského státu dále nesplnil povinnost oznámit údaje prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy a to nejpozději 24 hodin před příchodem potravin na místo určení – tímto došlo i k porušení vyhlášky č. 172/2015 o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení.


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s

Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3