Potravinářská komora České republiky


Tisková zpráva SVS - Další společná kontrola dozorových orgánů v areálu SAPA v Praze 4

Autor: SVS

Datum: 22. 06. 2018

Společná kontrola Státní veterinární správy, Policie ČR, Celní správy a Státní zemědělské a potravinářské inspekce byla provedena ve čtvrtek 21.6.2018. SVS se při ní zaměřila na obchodování se živočišnými produkty, zejména s masem, vejci a produkty rybolovu jako jsou ryby a dary moře (krevety, sépie, mušle…).

Při kontrole veterinární inspektoři zjistili závady ve značení přepravovaného hovězího a vepřového masa a kostí a chybějící průvodní doklady. Maso bylo navíc přepravováno ve vozidle, jež nebylo registrováno u SVS, jak ukládají předpisy. Celkově se jednalo o 230 kg masa.

V rámci dalších kontrol bylo konstatováno pochybení přepravce 20 400 ks čerstvých vajec, který takto podniká bez registrace SVS.

Provozovatelé potravinářských podniků, kteří jsou odpovědni za zjištěné závady, budou čelit přestupkovým řízením. Za porušení pravidel pro obchodování s masem jim hrozí pokuty až ve výši 10 milionů Kč, za provozování činnosti přepravy bez registrace sankce až do výše 300 000,- Kč.

 

 


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s

Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3