Potravinářská komora České republiky


Tisková zpráva PK ČR - Zrušení ruského embarga pomůže českým potravinářům

Autor: PK ČR

Datum: 21. 11. 2017

Potravinářská komora ČR vítá diskusi prezidenta ČR Miloše Zemana s jeho ruským protějškem prezidentem RF Vladimírem Putinem o zrušení ruských sankcí vůči České republice. Ruské sankce, vyhlášené v srpnu 2014, výrazně poškodily zejména český mlékárenský sektor a jejich následky ovlivňují toto odvětví dodnes.

Již v srpnu 2014 jsme jako Potravinářská komora ČR upozorňovali, že dopady embarga budou zejména v sektoru mléka a mléčných výrobků nejcitelnější. Tyto obavy se ukázaly jako plně opodstatněné, protože došlo k extrémnímu narušení obchodních vztahů, léta budovaných se značnými finančními i personálními náklady a paradoxně s podporou státu a Evropské komise, které začínaly přinášet právě v poslední době výsledky. Díky nim měla obchodní výměna s Ruskem trvale rostoucí trend, a co je nejdůležitější, pro nás vysoce pozitivní obchodní bilanci. „Zatímco za období leden - prosinec 2013 činil objem vývozu mléka a mléčných výrobků z ČR do Ruské federace celkem 238 miliónů korun, za období leden – červen 2014, tedy za půl roku, činil tento objem již 188 miliónů korun a rostl zejména vývoz sýrů a sušeného mléka“ doplnil konkrétní čísla prezident PK ČR Miroslav Toman

Prvotní dopady ztráty ruských trhů tak byly již v samotném roce 2014 u přímých exportérů do Ruské federace v mlékárenském sektoru kvantifikovány na úrovni přibližně 350 miliónů Kč, bohužel sekundární dopady měly negativní důsledky na celý tento sektor a byly daleko rizikovější. Jednalo se zejména o dopady způsobené přetlakem zboží na evropském trhu a následnou volatilitou cen v sektoru mléka. V následujících letech je možné z důvodů výše uvedených hodnotit tuto ztrátu na úrovni minimálně 400 miliónů korun ročně.

Za více než tři roky trvajícího ruského embarga se tak jenom v českém mlékařském sektoru dostáváme ke ztrátě přes 1 miliardu korun.

Veškeré investice na ruském trhu jsou tak dnes v podstatě zmařeny, protože české výrobce nahradí na ruském trhu dodavatelé z jiných produkčních oblastí a bude velice obtížné se na něj znovu vrátit, minimálně to bude znamenat vynaložit tyto investice znovu.

Jak uvedl prezident Toman, rovněž došlo k narušení obchodu se zeměmi, pro které byl ruský trh v agrární oblasti trhem prioritním – Německo, Nizozemsko, Dánsko, Francie nebo Polsko, kde díky sankcím vzniká značný přetlak agrární a potravinové produkce, který bude muset být umístěn na jiných trzích. A ukázalo se, že destinacemi, kam je tato nadprodukce se státní podporou, ať již otevřenou nebo skrytou, umísťována, jsou právě nové členské země.

Vzhledem k tomu, že se doposud žádné české mlékárenské společnosti nepodařilo uvedenou ztrátu výrazněji snížit a Rusko nahradit jiným exportním teritoriem bylo by ukončení ruských sankcí vůči České republice z pohledu potravinářů velmi vítaným krokem.

 

 

Více informací:


Ing. Dana Večeřová, ředitelka marketingu a komunikace

tel.: 296 411 184, 602 704 859
e- mail: vecerova@foodnet.cz

Internet: http://www.foodnet.cz

Adresa: Počernická 96/272, Praha 10 – Malešice, 108 03

21112017 - TZ - Potravináři by uvítali ukončení ruských sankcí.p [147.96 KB]


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s

Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3