Potravinářská komora České republiky


Tisková zpráva PK ČR - Zákaz používání rumového éteru je útokem na české potravináře

Autor: PK ČR

Datum: 21. 09. 2017

Potravinářská komora ČR se důrazně ohrazuje proti tvrzení, že rumový éter používaný jako složka pro výrobu rumového aroma, ohrožuje zdraví spotřebitelů a považuje rozhodnutí o jeho zákazu za zcela nekompetentní rozhodnutí Evropské komise, založené pouze na hypotézách a nikoliv na jakékoliv relevantní studii.
Rumový éter je tradičním středoevropským aromatem, které se vyrábí již vice než 150 let bez jakýchkoli zjištěných negativních dopadů na zdraví. Vzhledem k této skutečnosti bylo již dříve užití rumového éteru do potravin v USA povoleno agenturou FDA nebo v Japonsku, tedy v zemích, které mají velmi přísné limity pro látky v potravinách. Je potřeba zdůraznit, že rumové aroma, se kromě tradičního „tuzemáku“ rumové aroma využívá ve velké míře v pekařských a cukrářských výrobcích, ale i nealkoholických nápojích.
Pokud vycházíme z vědeckého závěru EFSA (publikovaného v červenci 2017), musíme konstatovat, že jejich závěr nevede k jakémukoliv potvrzení karcinogenity rumového éteru a výrobků z něho vyrobených, jako jsou rumová aromata. Studie pouze a výhradně upozorňuje na přítomnost látek, které jsou předmětem diskuze i v jiných potravinách a surovinách. Zvláště se jedná o obsah furanu, který se však v potravinách s obsahem rumového éteru vyskytuje v množstvích (30 μg/litr), které zcela odpovídá koncentraci furanu v některých druzích dětské výživy (31,5 μg/kg), ovoci (4 μg/kg) nebo zelenině (8 μg/kg). Na trhu jsou i potraviny, kde je obsah furanu několikanásobně vyšší, jako například v kávě (394 μg/kg). Pro ilustraci stejné množství furanu, které je obsaženo ve 2 „panácích“ tuzemáku získáte, pokud si dáte 2 rozpustné kávy, 100 g dětské výživy, kilogram ovoce nebo půl kilogramu zeleniny. Ostatní zmíněné látky (např. 3-penten-2-on) jsou bez limitů povoleny do potravin, pouze u nich v současné době probíhá průběžné vědecké sledování jejich zdravotní nezávadnosti v potravinách.
Z tohoto pohledu lze považovat kritická sdělení o karcinogenitě rumových aromat a produktů s jejich obsahem, za nezodpovědné a neodpovídající dosud publikovaným vědeckým výsledkům. Jako PK ČR souhlasíme, že je potřeba se tomuto tématu věnovat, ale v současné době se fakticky jedná o omezení našich tradic bez řádně dopracovaných vědeckých podkladů - tedy zákazu tradiční rumové chutě. Situace ale není v celé EU stejná. Díky výjimce, kterou si vyjednalo při vstupu do EU Rakousko, je možné v této zemi vyrábět tzv. Stroh rum, ve kterém se rumové aroma používá v daleko vyšších koncentracích (300 μg furanu/litr v případě 80% Stroh rumu) a kterého se plánovaný zákaz vzhledem k trvalé výjimce nijak týkat nebude, navíc ho mohou rakouští producenti exportovat i v rámci EU. Lze tedy jen spekulovat, zda avizovaný zákaz není jen další opatřením, které má zlikvidovat domácí producenty nebo minimálně omezit jejich výrobu a sortiment, podobně jako tomu bylo u pomazánkového másla.
Domníváme se, že toto téma mělo být nejdříve diskutováno odborníky, protože samotná stanoviska EFSA jsou určena především pro odborné posouzení. Laická interpretace, byť úředníků z Evropské komise, bez hlubší znalosti problematiky bezpečnosti potravin, bohužel často vede k chybným závěrům, a ve svém důsledku k neoprávněnému poškození potravinářských firem.

 


Více informací:
Ing. Dana Večeřová, ředitelka marketingu a komunikace
tel.: 296 411 184, 602 704 859
e- mail: vecerova@foodnet.cz
Adresa: Počernická 96/272, Praha 10 – Malešice, 108 03

PK - 21092017 - Zákaz používání rumového éteru.pdf [282.17 KB]


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s

Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3