Potravinářská komora České republiky


Tisková zpráva PK ČR - Čeští spotřebitelé si již třetím rokem užívají potraviny v nadstandardní kvalitě díky systému ČESKÝCH CECHOVNÍCH NOREM

Autor: PK ČR

Datum: 12. 03. 2019

Praha 12.3. 2019: Řada českých potravin splňuje požadavky kvality jdoucí nad rámec legislativy.  Jak ale spotřebitel tyto výrobky v záplavě všech informací pozná? Díky systému Českých cechovních norem, který již od roku 2016 spravuje Potravinářská komora České republiky (PK ČR). 

Výroba kvalitních potravin má v České republice dlouholetou tradici, na které se podílel i systém ČSN norem, který musel do roku 1992 každý výrobce dodržovat, a který výrazně přesahoval požadavky stávající evropské legislatiy. Zrušení závaznosti ČSN norem však vytvořilo jakési vakuum, které spolu s tlakem na snižování ceny přispělo k postupné degradaci kvality řady českých potravin. Vzniklý prostor začala vyplňovat řada různých značek, které se odvolávají na kvalitu potravin, jejich výživovou hodnotu nebo zajištění vyšší bezpečnosti. Některé z těchto systémů však nemají jednoznačně definovaná pravidla, nebo se jejich obsah pohybuje v čistě obecné rovině bez možnosti kontroly. Na druhou stranu existují i značky kvality, které mají oporu v legislativě především na Evropské úrovni (CHOP, CHZO, ZTS, Ekologické zemědělství). Tato loga vždy specificky garantují určitou vlastnost potraviny, zejména pokud se týká jejich původu, způsobu výroby a použitých surovin. Využití Evropských log v praxi je však limitované a proces schvalování velmi zdlouhavý. Na národní úrovni je legislativou garantováno použití loga česká potravina vztahující se výhradně k původu potraviny nebo logo Klasa, které v obecné rovině definuje potraviny vysoké kvality.

Potravinářská komora ČR v roce 2016 představila poprvé koncept ČCN, který částečně vychází z původního systému ČSN a ON a pro jednotlivé potraviny definuje konkrétní povolené výrobní postupy a kvalitativní znaky, které jsou kontrolovatelné. Hlavním cílem této aktivity je zachovat tradiční pohled na výrobu a zpracování potravin. Zároveň však tento koncept nemá vyloučit rozumné inovace, které vedou k zachování dobré výživové hodnoty nebo zlepšení bezpečnosti potravin. Několikastupňový a nezávislý systém tvorby norem, do kterého vstupují jak výrobci a zpracovatelé tak dozorové orgány a akademičtí pracovníci, garantuje, že ve jménu inovací nedochází ke zhoršení kvality a tradičního způsobu vnímání jednotlivých potravin a výrobních technologií. Vzhledem ke skutečnosti, že jsou pro jednotlivé výrobky jednoznačně definované kvalitativní znaky a výrobní postupy, je vytvořený prostor pro dozorové orgány (Státní veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská inspekce), které tak mohou provádět kontrolu dodržování pravidel.

Během dvou let existence ČCN se podařilo vypracovat životaschopný a kontrolovatelný koncept, ke kterému se mohou obracet zájemci o kvalitní potraviny z řad obchodníků, výrobců, ale především spotřebitelů. Potvrzením úspěchu celé aktivity je i řada výrobků, se kterými se můžete již setkat na pultech mnohých obchodů. A obliba cechovních norem opravdu roste. K 1.3. 2019 bylo na seznamu výrobků splňujících potřebné požadavky již 642 potravin. Díky logu „Vyrobeno podle České cechovní normy“ (ČCN) se tak může spotřebitel rychle a efektivně orientovat a odlišit výrobky s nadstandardními kvalitativními parametry.

Pro nás bylo velmi důležité vypracovat živoucí normu, která by se na českém trhu uplatnila v širokém měřítku. Proto jsme potravináře zapojili již do fáze vývoje tohoto systému. Řada norem byla dokonce připravena přímo výrobci nebo profesními svazy“ říká Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel PK ČR. „Jsem velmi rád, že o normy projevili zájem nejen samotní výrobci, ale i obchodní řetězce, které logo využívají mimo jiné i na obalech svých privátních značek“ dodává Koberna.

Systém Českých cechovních norem je od roku 2017 zařazen na seznam dobrovolných národních značek kvality. Každá norma specifikuje povinné, přípustné a nepřípustné složky a nadstandardy. Návrhy norem projednává a schvaluje hodnotící komise složená ze zástupců vysokých škol, výzkumných ústavů a státní správy. Všechny normy jsou dostupné na www.cechovninormy.cz

 

Kontakt pro média:

Ing. Dana Večeřová

Potravinářská komora ČR

tel. 602 704 859

e-mail: vecerova@foodnet.cz

 

Tisková zpráva cechovní normy-12.3.2019.pdf [474.48 KB]