Potravinářská komora České republiky


Tisková zpráva ÚOHS - ÚOHS zahájil dvě řízení kvůli možnému zneužití významné tržní síly

Autor: ÚOHS

Datum: 06. 04. 2017

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil v tomto týdnu dvě správní řízení kvůli možnému zneužití významné tržní síly.

V případě zjištění porušení zákona může Úřad uložit sankce až do výše 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého odběratelem za poslední ukončené účetní období.

První ze zahájených správních řízení je vedeno s nákupní aliancí významné nadnárodní společnosti, která v České republice působí prostřednictvím dvou obchodních řetězců. Úřad šetří podezření, že nákupní aliance sjednávala nebo získávala platby či jiné plnění, za které nebylo poskytnuto protiplnění. Zároveň tato nákupní aliance požadovala od svých dodavatelů platby za přijetí jejich zboží do prodeje.

Účastníkem druhého správního řízení je menší řetězec, který podle prvotních zjištění nerespektoval zákon a neuzavíral své smlouvy s dodavateli v písemné formě a dále nesjednal povinnou náležitost smlouvy požadovanou zákonem o významné tržní síle. 

Tiskové oddělení ÚOHS
17/019/VTS004

 


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s

Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3