Potravinářská komora České republiky


Tematická konference Potraviny, zdraví a výživa 2020 „Obohacování potravin – cesta ke zdraví?“

Autor:

Datum: 04. 03. 2020

XLI. ročník konference
Podtitul: Obohacování potravin – cesta ke zdraví?

Termín akce:
26. března 2020 (registrace 8:00 – 8:30)

Místo konání:
Praha
konferenční sál SVS ČR, Slezská 100/7, Praha 2

Pořadatelé:
Společnost pro výživu
ve spolupráci s
Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Českou mikrobiomovou společností ČLS JEP
pod záštitou
ministra zemědělství Miroslava Tomana a České technologické platformy pro potraviny

Moderátoři:
MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.
prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc.

Hlavní témata:

  • Mikroživiny a „biotika“
  • Ovlivněni imunity mikroby a potravinami
  • Fortifikace potravin vitamíny, minerálními látkami a mikroorganismy
  • Možnosti použití probiotik/prebiotik při výrobě potravin

Další podrobnosti:

  • Vložné: 1.815 Kč vč. DPH
    Pro členy Společnosti pro výživu platí zvýhodněné vložné 1.600 Kč vč. DPH.
  • Přihlášení je možné nejpozději do 20.3.2020.

http://www.vyzivaspol.cz/tematicka-konference-potraviny-zdravi-a-vyziva-2020-obohacovani-potravin-cesta-ke-zdravi/


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s


Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3