Potravinářská komora České republiky


Regionální potravina

Autor: MZe

Datum: 18. 11. 2010

Ministerstvo zemědělství stálo u zrodu podpůrné propagační kampaně, která má seznámit spotřebitele s regionálními potravinami z jednotlivých krajů České republiky. Součástí této kampaně je i nově vytvořená značka „Regionální potravina“, kterou budou moci lokální výrobci a prodejci umísťovat na své výrobky. Tato propagační kampaň vzniká hned z několika důvodů.

Prvním z nich je snaha prosadit na našem trhu opravdu kvalitní, chutné, tradiční či speciální potraviny. V současnosti je náš trh zaplaven velkým množstvím levných potravin z celého světa, přičemž jejich kvalita bývá mnohdy až na posledním místě.

Naopak potraviny vyráběné v našich domácích podmínkách mohou mít spotřebitelé i kontrolní inspekce mnohem lépe na očích a často mohou (pomyslně) vidět i do zákulisí jejich zrodu. Tím následně dochází k nepřímému tlaku na výrobce, aby udržovali kvalitu svých potravinových produktů na vysoké úrovni.

Dalším důvodem pro preferenci regionálních potravin je neoddiskutovatelný fakt, že tyto potraviny jsou díky krátkým distribučním cestám mnohem čerstvější než potraviny, které k nám putují z velké dálky. Čerstvější regionální potraviny mívají proto zpravidla lepší chuť i cennější nutriční vlastnosti. Důležitá je rovněž skutečnost, že čím blíže jsou potraviny ke spotřebiteli, tím méně je zatíženo životní prostředí při jejich dopravě.

Velmi významným aspektem, proč dát přednost regionálním potravinám, je podpora zaměstnanosti v daném regionu. Prosperující zemědělci, zpracovatelé i prodejci pak představují záruku udržení nebo dokonce rozšíření počtu pracovních míst. Všechny uvedené důvody jasně dokumentují důležitost propagace regionálních potravin a naše země se tímto krokem připojuje k řadě vyspělých států, které podobné podpůrné programy již delší dobu úspěšně využívají.

Logo s motivem krajiny a popisem kraje podtrhuje původ potraviny, a tak podporuje region z kterého produkt pochází. Stylizovaná příroda v logu evokuje svou jednoduchostí čistotu a kvalitu výrobku, která se dostává ke spotřebiteli. Základní varianta loga se skládá z grafické části – symbolicky zobrazená krajina v kruhu s typickým zeleným zoubkovaným okrajem – a z časti textové – na stuze umístěném nápisu „Regionální potravina“.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách: www.regionalnipotravina.cz

Vyhlášení soutěže a podmínky v jednotlivých krajích pro rok 2011:

 • Ústecký kraj
 • Vyhlášení soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje 2011 >>

 • Kraj Vysočina
 • Vyhlášení soutěže Regionální potravina kraje Vysočina 2011 >>

 • Pardubický kraj
 • Vyhlášení soutěžeREGIONÁLNÍ POTRAVINA Pardubického kraje 2011 >>
 •  

  Královéhradecký kraj 

  Vyhlášení soutěže Regionální potravina Královéhradeckého kraje 2011

  dopis k soutěži Králové hradecký kraj.doc [76.50 KB]

  Metodika_RP_2011.doc [139.00 KB]

  Jihočeský kraj  

  Vyhlášení soutěže Regionální potravina Jihočeského kraje 2011

  Vyhlášení soutěže_RP.doc [27.50 KB]

  Metodika_Regionalni _potravina.pdf [104.96 KB]

  specificke_vlastnosti_regionalniho_vyrobku.doc [24.00 KB]

  cestne_prohlaseni_regionalni_potravina.doc [22.00 KB]

  technicka_dokumentace_vyrobku_regionalni_potravina.doc [36.00 KB]

  Identifikacni_udaje_regionalni_potravina.doc [52.00 KB]

  Plzeňský kraj

  Vyhlášení soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje 2011

  Metodika_RP_2011.doc [139.00 KB]

  Vyhlášení soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje.pdf [368.28 KB]

  Metodika soutěže.pdf [219.94 KB]

  Regionální potravina příloha A obecné podmínky.doc [44.00 KB]

  Regionální potravina příloha B čestné prohlášení.doc [28.00 KB]

  Regionální potravina příloha C technická dokumentace.doc [34.50 KB]

  Regionální potravina příloha D Specifické vlastnosti.doc [26.50 KB]

  Průvodní dopis.pdf [356.02 KB]

  Regionalni_podminky_Plzensky kraj.pdf [148.27 KB]

  Olomoucký kraj

  Vyhlášení soutěže Regionální potravina Olomouckého kraje

  http://www.kis-olomoucky.cz/?path=m1|mt115|mo13513

  Středočeský kraj

  Vyhlášení soutěže Regionální potravina Středočekého kraje 2011

  Přílohy A,B,C,D.doc [92.50 KB]

  Metodika pro udělování začky - 2011 (2).doc [132.00 KB]

 •  
 • Metodika_RP_2011.doc [139.00 KB]

  Metodika_2012_final_23._2._12.pdf [429.74 KB]

  

  Soutěž  RENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
  spolupracujeme s

  Potravinářská komora ČR ®
  Počernická 96/272
  108 03 Praha 10-Malešice
  tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
  tel.: +420 296 411 184-96
  e-mail: hlavata@foodnet.cz
  IČ: 63110652
  DIČ: CZ63110652
  ID datové schránky: snrmxu3