Potravinářská komora České republiky


Publikace Panorama potravinářského průmyslu 2007

Autor: MZe, ÚZEI

Datum: 23. 03. 2009

Panorama potravinářského průmyslu 2007


     Studii "Panorama potravinářského průmyslu 2007" vypracoval pod gescí odboru potravinářské výroby MZe ČR Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Publikace je dalším pokračováním pravidelně publikovaných situačních zpráv o vývoji odvětví "Výroba potravinářských výrobků a nápojů" (OKEČ 15).Cílem publikace bylo zachytit střednědobé i krátkodobé produkční a ekonomické trendy a pozici odvětví a jeho výrobních oborů. Uváděné produkční charakteristiky zahrnují výsledky ekonomické činnosti podnikatelských subjektů, zařazených Českým statistickým úřadem do výše uvedeného odvětví.Publikace slouží k informování odborné i širší veřejnosti a je dostupná i v tištěné formě s přílohou CD na MZe v odboru potravinářské výroby a v ÚZEI.

    

Přímý proklik zde: 20.10.2008