Potravinářská komora České republiky


Pozvánka na seminář „Kvalita potravin a zdraví spotřebitelů – II.“

Autor: PK ČR

Datum: 12. 04. 2019

Seminář pořádaný Výborem pro zdravotnictví a Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou předsedkyně Výboru pro zdravotnictví prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc. a předsedy Zemědělského výboru Ing. Jaroslava Faltýnka, „Kvalita potravin a zdraví spotřebitelů – II.“, se koná v úterý 30. dubna 2019 od 10.30 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Malostranské nám. 7/19, místnost č. 48/Konírna.

V odborném panelu vystoupí:

  • Mgr. Eva Gottvaldová, hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví

Výživa ve veřejném zdraví

  • Mgr. Michal Kalman, Ph.D., Institut aktivního životního stylu, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci  

České děti jedí více zeleniny a ovoce. Ze svých jídelníčků vynechávají sladkosti: výsledky HBSC studie

  • prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. – Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin

Školní obědy: adjustace podle výživových doporučení by jim slušela.

  • RNDr. Magdalena Hrabcová, Ph.D., Potravinářská komora ČR, předsedkyně Platformy pro reformulace při České technologické platformě pro potraviny

Jak může potravinářský průmysl přispět?

  • prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., předsedkyně Výboru pro zdravotnictví

Rozdíl výživových zvyklostí mladé generace v EU

  • MUDr. David Kasal, MHA – předseda podvýboru pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů

RNDr. Roman Linhart, profesionální včelař

Moderní postupy při výrobě medu v ČR a okolních zemích

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Účast je nutné potvrdit na sekretariát Výboru pro zdravotnictví do 25. 4. 2019 na e-mail: vz@psp.cz nebo tel.: 257 17 33 46-48, 3352, kapacita zasedací místnosti je limitována, na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.

POZVÁNKA_kvalita potravin_PS_P_CR_30.4.2019.pdf [404.91 KB]