Potravinářská komora České republiky


PK ČR vyhlašuje soutěž o nejlepší logo pro české cechovní normy

Autor: PK ČR

Datum: 16. 09. 2015

PK ČR vyhlašuje soutěž o nejlepší grafický návrh na logo právě vznikajících českých cechovních norem pro potraviny. Soutěže se může zúčastnit každý a grafické návrhy na logo je možné zasílat do 15. října 2015 na adresu kralova@foodnet.cz.

V měsíci srpnu spustila Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny po více než roce přípravných prací zcela nový systém cechovních norem pro kvalitní potravinářské výrobky. Celý systém ideově vycházející z bývalých československých státních norem, později československých norem a současných českých technických norem (ČSN) pro potravinářské výrobky a platných vyhlášek pro jednotlivé komodity. Ty dále rozvíjí tak, aby byla pro spotřebitele zajištěna nadstandardní jakost výrobku, srozumitelnost složení a ověřitelnost parametrů ve veřejně dostupné knihovně norem. České cechovní normy v krátké době naleznete na prozatímních stránkách knihovny Českých cechovních norem, kterou spravuje Potravinářská komora České republiky.

Grafický návrh by neměl být v rozporu s platnými právními předpisy a neměl by znevažovat dobrou pověst českých potravin.

 


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s

Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3