Potravinářská komora České republiky


PK ČR důrazně odmítá nepravdivé informace deníku Hospodářské noviny

Autor: PK ČR

Datum: 04. 06. 2018

Potravinářská komora ČR se důrazně ohrazuje proti nepravdivým a zcela zavádějícím tvrzením v článku autorky Táni Králové: Peníze na rozvoj venkova si rozdělují velké firmy, který byl publikován dne 4. 6. 2018 v Hospodářských novinách.

Zcela odmítáme tvrzení, že opatření 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování produktů a jejich uvádění na trh, tedy tzv. inovace je určeno pro malé a střední výrobce. Toto opatření je prakticky jako jediné v rámci PRV otevřeno všem potravinářským firmám bez ohledu na jejich velikost a bylo na něj v programovacím období 2014 – 2020 vyčleněno celkově 110 miliónů euro. Naproti tomu na opatření 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, tedy tzv. modernizace, které jsou přímo určené pro mikro, malé a střední podniky (včetně zemědělců) bylo pro stejné období alokováno 144 miliónů euro. K žádné, ani zdánlivé diskriminaci malých a středních podniků tedy v žádném případě nedochází. Navíc, o žádném zvýhodnění zpracovatelů nemůže jít, jestliže do obdobných opatřeni v rámci PRV v období 2014 – 2020 určených výhradně pro zemědělství (modernizace a inovace) je alokováno celkově více než 450 miliónů euro.

Rovněž je naprosto zřejmé z veřejně dostupných zdrojů, že projekty z opatření 16. 2. 2. získali zcela bez problémů i společnosti, které nejsou členy PK ČR a s Foodservisem nikdy nespolupracovaly. Kritériem pro přidělení dotace je v první řadě skutečná kvalita a efektivita projektu, nikoliv zákulisní vztahy a členství v organizacích, jak je autorkou čtenářům podsouváno.

Navíc, celý Programový dokument k Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2010 byl schválen vládou i Evropskou komisí a je opakovaně také ze strany EU důsledně kontrolován.

Stejně zavádějící je tvrzení, že jedním z hlavních účelů opatření M16 Spolupráce, pod které podopatření 16.2.2 spadá, je podpora vědy a výzkumu. Základem tohoto opatření je zavádění výsledku výzkumu do praxe za účelem zvýšení konkurenceschopnosti, což v sobě samozřejmě zahrnuje i nákup nových technologií, strojů či stavební úpravy.

Až dosud jsme byli jako Potravinářská komora ČR přesvědčeni, že posláním novináře je pracovat se všemi fakty, zaujímat objektivní stanoviska a pravdivě informovat veřejnost. Bohužel, právě výše zmíněný článek je důkazem zcela manipulativního zacházení s fakty a naprostého ignorování těch skutečností, které se pro vyznění článku zkrátka nehodí.

 

 

Více informací:

Ing. Dana Večeřová, ředitelka marketingu a komunikace

tel.: 296 411 184, 602 704 859

e- mail: vecerova@foodnet.cz

Adresa: Počernická 96/272, Praha 10 – Malešice, 108 03

PK - 04062018 -PK ČR důrazně odmítá nepravdivá tvrzení HN.pdf [203.73 KB]


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s

Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: foodnet@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3