Potravinářská komora České republiky


Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27.března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006

Autor: Mgr. Markéta Chýlková

Datum: 25. 03. 2011

282_2008.pdf [97.11 KB]