Potravinářská komora České republiky


Nařízení EP a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS

Autor: Mgr. Markéta Chýlková

Datum: 25. 03. 2011

1935_2004.pdf [119.81 KB]