Potravinářská komora České republiky


Nařízení (EU) č. 1169/2011 k porovnání ve třech jazycích

Autor: Mgr. Markéta Chýlková

Datum: 18. 11. 2014

V textu jsou zapracována korigenda slovenského znění (pod „C“) a opravy a změny základního textu (jako „M“).

Česká korigenda byla v Úředním věstníku EU publikována 18. listopadu 2014 a do tohoto dokumentu jsou zapracována pod žlutým podbarvením.

Trojjazyčné-FIC.pdf [1.23 MB]