Potravinářská komora České republiky


Návrh zákona o významné tržní síle a jejím zneužití - sněmovní tisk 431/0, senátní tisk č. 86

Autor: skupina poslanců

Datum: 05. 11. 2009

Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 431/0 dne 22. 2. 2008. Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 2. 2008.

Vláda zaslala stanovisko 19. 3. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 3. 2008 jako tisk 431/1 (nesouhlas).

Organizační výbor
projednání návrhu zákona doporučil 3. 4. 2008. Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor .

1. Čtení proběhlo 29. 10. 2008 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 921).

Návrh zákona byl zařazen na pořad jednání 52. schůze (od 17.3.2009), která však byla ukončena, aniž by byl návrh v druhém čtení projednán, protože poslanci dne 1.4.2009 schválili vyškrtnutí všech neprojednaných bodů z projednávání na této schůzi.

Projednání návrhu zákona bylo zařazeno na jednání Hospodářského výboru od 8. 4. 2009, kterému byl předložen komplexní pozměňovací návrh. Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 431/Z1.

Návrh zákona byl projednán na 56. schůzi dne 15. května 2009 a byl přijat ve znění pozměňovacího návrhu.

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.5.2009.
Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.6.2009.
Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.5.2009. Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda.
Senát zařadil tisk č. 86 jako bod č. 21 na svou 8. schůzi.

Výbor pro hodpodářství, zemědělství a dopravu návrh zákona projednal dne 16.6.2009 a nepřijal žádné usnesení.
Senát návrh projednal dne 17.6.2009 na své 8. schůzi. Návrh zákona byl vrácen zpět Poslanecké sněmovně k projednání ve znění pozměňovacích návrhů.

Pozměňovací návrhy Senátu:

1. V názvu zákona za slova „významné tržní síly“ vložit slova „při prodeji zemědělských a potravinářských produktů“.

2. V § 1 písm. a) za slova „významné tržní síly“ vložit slova „při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, dále jen významná tržní síla“.

3. V § 5 za slovo „úřad“ vložit slova „pro ochranu hospodářské soutěže, dále jen úřad“.

Návrh zákona byl dne 9. září 2009 Poslaneckou sněmovnou schválen ve znění senátního pozměňovacího návrhu.

Prezident zákon nepodepsal a 25. 9. 2009 vrátil zpět sněmovně.

Projednávání návrhu vráceného prezidentem proběhlo 3. 11. 2009 na 64. schůzi.Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta v poměru 106:63 a přijala zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití.

ST431_0.doc [67.50 KB]

sen.tisk86_2009.doc [104.00 KB]

431_4.doc [25.00 KB]

431_3.doc [104.00 KB]