Potravinářská komora České republiky


Návrh nařízení Komise o stanovení nutričních profilů podle čl. 4 odst. 1 nařízení 1924/2006 (17. března 2009)

Autor: PK ČR

Datum: 27. 03. 2009

Jedná se pouze o návrh. Z interní komunikace s Komisí vyplynulo, že se nejedná o verzi, která by měla být prezentována na Standing Committee dne 27.3.2009.

Jednotlivé služby Komise v současné době očekávají další instrukce pro vypracování nového návrhu. Zdá se, že nový návrh bude jen "lehce" pozměněn, nicméně, pro služby Komise, která je "atakována" relevantní korespondencí ze všech úrovní Komise, je nesnadné rozhodnout, jak nový návrh bude vypadat.

Tento dokument byl připraven pro schůzku v rámci služeb Komise a nezamýšlelo se, že bude distribuován mezi členské země ve stávající podobě. Proto je také nutné nakládat s tímto dokumentem s maximální diskrétností a pokud to bude možné, neodkazovat na něj při případné komunikaci s Komisí.

FCP19509E.pdf [2.69 MB]