Potravinářská komora České republiky


Krajská informační střediska pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS)

Autor: PK ČR

Datum: 14. 03. 2007

     Úkolem krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova(KIS) je adresný  přenos resortních informací, jejich provázanost s regionálními rozvojovými aktivitami a  informační podpora systému zemědělského poradenství. Tuto činnost  KIS zajišťují především prostřednictvím informační vazby na Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI) s finanční podporou Ministerstva zemědělství ČR. Cílovými příjemci informací jsou zemědělci, regionální a místní iniciativy rozvoje venkova a agrární nevládní organizace.

Ministerstvo zemědělství ČR udělilo statut  KIS na základě výběru jednomu subjektu v každém kraji. Subjektem KIS je právnická osoba, která má poskytování informací v náplni činnosti, která zajistí spolupráci s cílovými skupinami a s krajskou reprezentací.

Kontakty na jednotlivá KIS:

KIS Jihočeský kraj
Rudolfovská 80
370 01  České Budějovice
tel.:           +420 387 411 710; +420 387 693 603; +420 724 525 873
fax:           +420 387 411 710
e-mail:    oakcb@wvgroup.cz
                lhryzbilova@wvgroup.cz
                www.kisjk.cz
 
 
KIS Jihomoravský kraj
Kotlářská 53
602 00  Brno
tel.:           +420 549 216 864; +420 607 612 772
fax:           +420 549 216 878
e-mail:    rak@rakjm.cz, kis@kisjm.czrakkisjmk@centrum.cz
                www.kisjm.cz
 
 
KIS Karlovarský kraj
Hlavní 27
362 63  Dalovice
tel.:           +420 353 826 354; +420 607 103 244; +420 602 338 812
e-mail:     kis.karlovarskykraj@seznam.cz; perlinger@volny.cz
                 www.kis-karlovarskykraj.cz
 
 
KIS Královehradecký kraj
Nerudova 37
500 02  Hradec Králové
tel.:          +420 495 535 997; +420 494 949 206; +420 604 407 372
e-mail:    kishk@quick.cz
                www.apickhk.cz
 
 
 
KIS Liberecký kraj
U Nisy 6a
460 01  Liberec 3
tel.:         +420 485 108 040; +420 732 617 310
e-mail:   oak.lbc@volny.cz; statkar@volny.cz 
                www.apic.cz
 
 
 
KIS Moravskoslezský kraj
Horní náměstí 2
746 01  Opava
tel.:         +420 553 696 139; +775 590 465
fax:         +420 553 718 061
e-mail:  mskis@opava.cz
              www.mskis.cz
 
 
 
KIS Olomoucký kraj
Blanická 3
772 00  Olomouc
tel.:           +420 582 330 706; +420 724 202 889; +420 736 631 798
e-mail:     redakce@kis-olomoucky.cz; oakpv@oakpv.cz
                 www.kis-olomoucky.cz
 
 
 
KIS Pardubický kraj
Poděbradova 842
537 01  Chrudim
tel.:         +420 465 524 214; +420 602 361 007; +420 731 471 711
fax:         +420 465 524 214
e-mail:   agrovenkov.uo@tiscali.cz
               www.agrovenkov.cz
 

 
KIS Plzeňský kraj
Nerudova 35
301 27  Plzeň
tel.:           +420 377 220 578; +420 241 407 858; +420 608 044 675
fax:          +420 377 220 578; +420 241 407 858
e-mail:   agnetura.venkova@iol.cz; a.purnochova@volny.cz
                www.kispk.cz
 
 
 
 
KIS Středočeský kraj
Poštovní 4
261 01  Příbram V - Zdaboř
tel.:           +420 318 476 222; +420 721 315 260
e-mail:     kis.stredocesky@atlas.cz
                 www.kis-stredocesky.cz
 
 
 
KIS Ústecký kraj
Dělnická 33
434 01  Most - Velebudice
tel.:          +420 476 703 940; +420 602 341 689
fax:         +420 476 703 940
e-mail:   oakmo@telecom.cz
               www.kisuk.cz
 
 
 
KIS kraj Vysočina
Fritzova 4
586 01  Jihlava
tel.:            +420 567 308 764; + 420 567 309 395; +420 604 449 435; +420 728 300 545
fax:           +420 567 303 764 ; +420 567 309 395
e-mail:     Zs.jihlava@seznam.cz; vanekvla@volny.cz
                 www.kis-vysocina.cz
 
 
 
KIS Zlínský kraj
Zarámí 88
760 41  Zlín
tel.:         +420 577 653 412; +420 766 163 696
fax:         +420 577 432 481
e-mail:   akzkzl@seznam.cz
               www.kis-zvzk.cz


SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s

Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: hlavata@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3