Potravinářská komora České republiky


Interpretační dokument Evropské komise

Autor: Evropská komise

Datum: 29. 05. 2013

Evropská komise vydala finální interpretační dokument "Otázky a odpovědi", který naleznete v příloze anebo přímo na stránkách Komise zde: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/qanda_application_reg1169-2011_cs.pdf


"Otázky a odpovědi" jsou vydány nyní ve všech úředních jazycích EU. V češtině je naleznete přiložené také níže pod anglickým originálem.

Jednou ze zásadních záležitostí, která je v rámci dokumentu "Otázky a odpovědi" definitivně uzavřena, je status GDA. Některé členské státy otevřely otázku možnosti dalšího používání GDA. Podle některých je totiž označení GDA zavádějící (a matoucí pro spotřebitele), přičemž jako jediná možnost legálního označení nutričních hodnot ve smyslu nařízení připadá v úvahu pouze označení "referenční hodnota příjmu" (reference intake, RI). Evropská komise se k tomuto názoru přiklání. Viz. body 3.18 a 3.19 dokumentu.
_________________________________________________________________

3.18     Může se používat zkratka RI? (články 32 a 33)

Kdykoliv se tato zkratka používá, například ve významu RI (Reference Intake - referenční hodnota příjmu), musí být někde na obalu vysvětlen její význam. Formulace „Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal)“ se nesmí pozměňovat.

3.19     Může se používat zkratka GDA? (články 32 a 33)

Záměrem nařízení FIC je harmonizovat obsah, vyjádření a prezentaci výživových údajů poskytovaných spotřebitelům, včetně dobrovolně poskytovaných výživových informací. Ve světle tohoto záměru nelze používat výraz Guideline Daily Amounts (doporučená denní dávka) nebo jeho zkratku  GDA při aplikaci článků 32 a 33 nařízení (viz také bod 3.18). Je třeba také zdůraznit, že pojem „referenční hodnota příjmu“ se liší od pojmu doporučená denní dávka (Guideline Daily Amounts), jelikož výraz „referenční hodnota příjmu“ nevyjadřuje - na rozdíl od výrazu „guideline“- výživové doporučení. Pokud jde o spotřebu, neuvádí se žádné výživové doporučení, například 20 g nasyceného tuku denně. Spotřebitelé by se neměli domnívat, že se jedná o minimální množství potřebné k  zachování dobrého zdravotního stavu.  

_________________________________________________________________

Dále je také v rámci "Otázek a odpovědí" uzavřena diskuse na téma největší plochy obalu, kdy Komise říká, že "...u obdélníkových balení nebo u krabic je určení „největší plochy“ jednoduché; jedná se o celou stranu příslušného obalu (výška x šířka).Avšak u obalů válcovitého tvaru (například plechovky) nebo u lahví, které většinou nemají stejné tvary, je stanovení největší plochy mnohem složitější. V případě obalů ve tvaru válce nebo v případě lahví, které většinou nemají stejné tvary, by se dal pojem „největší plocha“ prakticky vymezit jako plocha nezahrnující víka, dna, obruby na horní a spodní straně plechovek, zakřivené části a hrdla lahví a sklenic.". (bod 2.3)

QandA_application_reg1169-2011_en.pdf [232.35 KB]

qanda_application_reg1169-2011_cs.pdf [299.07 KB]