Potravinářská komora České republiky


Informační centrum bezpečnosti potravin

Autor: IC BP ÚZPI

Datum: 25. 07. 2007Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05  Praha 1

tel.:           + 221 811 111

e-mail:     info@mze.cz      

                  www.bezpecnostpotravin.cz

     Informační centrum bezpečnosti potravin si klade za cíl seznamovat širokou veřejnost s problematikou bezpečnosti potravin jak formou aktualit, varování před riziky, informací o výsledcích výzkumu v oblasti potravinářství, výživy, potravinářských technologií, hygieny aj., tak článků erudovaných odborníků z oboru. Návštěvníkům webových stránek je k dispozici i široké informační zázemí Zemědělské a potravinářské knihovny Ústavu zemědělských a potravinářských informací.

ÚZPI jako státní příspěvková organizace rovněž poskytuje komplexní informační zázemí nevládním (nestátním) organizacím, které v oblasti bezpečnosti potravin působí a spolupracují.

Klademe si za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou bezpečnosti potravin  formou aktualit, varování před riziky, informací o výsledcích výzkumu v oblasti potravinářství, výživy, potravinářských technologií, hygieny aj.

Kromě článků na jednotlivá aktuální témata hodláme návštěvníkům našich stránek nabízet dlouholeté zkušenosti erudovaných odborníků i široké informační zázemí Ústavu zemědělských a potravinářských informací.SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s

Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: hlavata@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3