Potravinářská komora České republiky


EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.
Martinovská 3248/166, Ostrava-Martinov, 723 08
Telefon: 596 963 791
Fax: 596 963 788
Email: info@ekocentrum.net
Web: www.ekocentrum.net
IČ: 2687 2196
DIČ: CZ26872196
Doručovací adresa:
Pracovníci společnosti
Jméno a příjmení: Funkce: Telefonické spojení: E-mail
Ing. Pavelka Jiří vedoucí laboratoře 596 963 791 info@ekocentrum.net
Ing. Pavelka Jiří, CSc., st. ředitel 596 963 791 info@ekocentrum.net
Doplňující údaje
Oblast podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Internetové odkazy: www.ekocentrum.net
Obchodní rejstřík / registr: 24. 10. 2005
Registr IPPC:
Schválení pro vývoz:
Jiné odkazy: viz internetové stránky společnosti EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.
Poznámky: EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o. je nezávislá soukromá laboratoř, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s., provozující analytickou a poradenskou činnost pro výrobce a dovozce potravin a krmiv a v oblasti životního prostředí. EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o. je držitelem Certifikátu správné výrobní praxe vydaného SÚKL v rozsahu fyzikálního, fyzikálně-chemického a chemického zkoušení léčiv. Kontrolní laboratoř s evidenčním číslem SÚKL 537. EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o. je držitelem povolení k provádění veterinárně-diagnostické činnosti podle veterinárního zákona, vydaného Státní veterinární správou ČR. EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o. má uzavřenou dohodu o spolupráci na úseku ověřování kvality výrobků a jejich označování značkou "Klas A" se Sdružením pro Cenu České republiky za jakost. EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o. je nezávislá soukromá laboratoř, externě spolupracující se SZPI.
Datum založení: 7. 8. 2002
Právní forma: Spol. s ručením omezeným
Členství v PK ČR: Pozorovatel