Potravinářská komora České republiky


EKO-KOM, a.s.
Na Pankráci 1685/17, Praha 4, 140 21
Telefon: 729 848 111
Fax: 729 848 119
Email: info@ekokom.cz
Web: www.ekokom.cz
IČ: 2513 4701
DIČ: CZ25134701
Doručovací adresa:
Pracovníci společnosti
Jméno a příjmení: Funkce: Telefonické spojení: E-mail
Ing. Kozel Zbyněk ředitel a zástupce za společnost 729 848 111 kozel@ekokom.cz
Šikýř Petr petr.sikyr@ekokom.cz
Doplňující údaje
Oblast podnikání: Autorizace k zajišťování sdruženého plnění pro spotřebitelské, skupinové a přepravní obaly (§ 2 odst. 1 písm. a) zákona o obalech zák. č. 477/2001 Sb.) a pro všechny druhy obalů, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Internetové odkazy: www.ekokom.cz
Obchodní rejstřík / registr: 5. 6. 1997
Registr IPPC:
Schválení pro vývoz:
Jiné odkazy: viz internetové stránky společnosti EKO-KOM, a.s.
Poznámky: Autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM byla již v roce 1997 založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO‑KOM."
Datum založení: 15. 8. 2011
Právní forma: Akciová společnost
Členství v PK ČR: Pozorovatel