Potravinářská komora České republiky


Deskriptory kategorií potravin pro účely použití přídatných látek

Autor: Mgr. Markéta Chýlková

Datum: 08. 01. 2014

Evropská komise - DG Sanco zveřejnilo na svých webových stránkách (zde) Pokyny popisující kategorie potravin v části E přílohy II nařízení ( ES ) č. 1333/ 2008. Cílem tohoto dokumentu je zajistit správné provádění právních předpisů týkajících se potravinářských přídatných látek.

guidance_1333-2008_descriptors_annex2_20131218_en.pdf [174.01 KB]