Potravinářská komora České republiky


Comparative Study on EU Member States' legislation and practices on food donations

Autor: Mgr. Markéta Chýlková

Datum: 24. 09. 2014

Studi následovala přijetí stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výbou ze dne 20. 3. 2013 "Příspěvek občanské společnosti ke strategii pro prevenci a omezování potravinových ztrát a plýtvání potravinami".

comparative-study-on-eu-member-states-legislation-and-practices- [1.59 MB]

stanovisko_EHSV_plýtvání_potravinami.doc [155.00 KB]