Potravinářská komora České republiky


Aktualizováno - Elektronická příručka PK ČR k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Autor: PK ČR

Datum: 20. 01. 2015

Vydáváme aktualizovanou verzi "otázek a odpovědí" k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. V příručce jsou zohledněna dosavadní stanoviska SZPI a MZe k otázkám aplikace nařízení. Nově přidané otázky a odpovědi jsou označeny červenou bublinou s písmenem "N".

otázky_a_odpovědi_k_FIC_Rev.4.pdf [2.04 MB]