Potravinářská komora České republiky


Abeceda zákona - nový občanský zákoník

Autor: PK ČR

Datum: 19. 05. 2014

OZ-1_Koncepce_a_zakladni_zasady.pdf [303.52 KB]

OZ-2.výkladová_pravidla.pdf [305.83 KB]

OZ-3.analogie zákona soudcovské právo.pdf [310.49 KB]

OZ-4.ochrana dobré víry a zákaz zneužití práva.pdf [304.57 KB]

OZ-5.Zásada ochrany slabší strany.pdf [304.67 KB]

OZ-6.Postavení osob.pdf [307.27 KB]

OZ-7 fyzické_osoby.pdf [298.41 KB]

OZ-8.Změna pohlaví.pdf [303.75 KB]

OZ-9.Podpora osob při snížené či ohrožené schopnosti právně jedn [347.70 KB]

OZ-10.Osoba blízká.pdf [311.76 KB]

OZ-11.právnické osoby.pdf [312.50 KB]

OZ-12.Jednání právnické osoby.pdf [308.75 KB]

OZ-13.Rozdělení soukromých právnických osob.pdf [314.92 KB]

OZ-14.Podnikatel.pdf [318.15 KB]

OZ-15.Postavení profesionálů.pdf [319.27 KB]

OZ-16.Obchodní závod, pobočka.pdf [322.32 KB]

OZ-17.Věci.pdf [310.69 KB]

OZ-18.Rozdělení věcí na movité a nemovité.pdf [317.58 KB]

OZ-19.Další dělení věcí.pdf [313.63 KB]

OZ-20.Součást pozemku.pdf [318.21 KB]

OZ-21.Pozemky a stavby - přechodná ustanovení I.pdf [320.43 KB]

OZ-22.pozemky a stavby - prechodne ustanoveni.pdf [418.98 KB]

OZ-23.pravni jednani-zdanlive pravni jednani.pdf [361.69 KB]

OZ-24.Neplatnost právních jednání.pdf [316.74 KB]

OZ-25.nasledky neplatnosti pravnich jednani.pdf [320.45 KB]

OZ-26.relativní neúčinnost právních jednání.pdf [314.43 KB]

OZ-27.Výklad právních jednání.pdf [317.60 KB]

OZ-28. promlčení a prekluze.pdf [303.48 KB]

OZ-29.délka a běh promlčecí lhůty obecné principy.pdf [310.51 KB]

OZ-30. Délka promlčecí lhůty - náhrada škody bezdůvodné obohacen [316.63 KB]

OZ-31. obnovení promlčeného nároku-běh nové promlčecí lhůty.pdf [398.03 KB]

OZ-32.věcná práva- veřejné seznamy.pdf [425.87 KB]

OZ-33. Věcná práva - ochrana poctivého nabyvatele práva.pdf [315.44 KB]

OZ-34. věcná práva - ochrana skutečného vlastníka.pdf [313.13 KB]

OZ-35.Držba-definice.pdf [317.31 KB]

OZ-36.držba-řádná,poctivá,pravá.pdf [318.94 KB]

OZ-37.Držba-ochrana držby a uchování držby.pdf [316.93 KB]

OZ-38.Vlastnictví-omezení vlastnického práva.pdf [316.57 KB]

OZ-39.Nezbytná cesta.pdf [317.36 KB]

OZ-40.Vlastnictví-nabytí vlastnického práva.pdf [319.51 KB]

OZ-41.Vydržení.pdf [321.00 KB]

OZ-42.Umělý přírustek - stavba.pdf [319.55 KB]

OZ-43.Nabytí vlastnického práva od neoprávněného.pdf [325.97 KB]

OZ-44. Spoluvlastnictví - zákonné předkupní právo.pdf [324.85 KB]

OZ-45.spoluvlastnictví-správa společné věci.pdf [321.50 KB]

OZ-46.Spoluvlastnictví-oddělení ze spoluvl.a jeho zrušení.pdf [315.35 KB]

OZ-47.bytové spoluvlastnictví.pdf [314.07 KB]

OZ-48.bytové spoluvl.-převod jednotky.pdf [311.31 KB]

OZ-49.Přidatné spoluvlastnictví.pdf [311.99 KB]

OZ-50.Věcná práva k cizím věcem.pdf [315.08 KB]

OZ-51.Věcná práva k cizím věcem-právo stavby.pdf [321.97 KB]

OZ-52.Věcná břemena-služebnosti.pdf [316.96 KB]

OZ-53.Věcná břemena-reálná břemena.pdf [313.37 KB]

OZ-54.Zástavní právo.pdf [317.49 KB]

OZ-55.Zástavní právo-zakázaná ujednání.pdf [309.60 KB]

OZ-56.Zástavní právo-zastavení cizí věci.pdf [316.51 KB]

OZ-57.Zástavní právo-práva a povinnosti ze zástavního práva.pdf [311.58 KB]

OZ-58.Zástavní právo-výkon zástavního práva.pdf [315.74 KB]

OZ-59.Zástavní právo-zánik zástavního práva.pdf [318.48 KB]

OZ-60.Zástavní právo-uvolnění zástavy.pdf [312.45 KB]

OZ-61.Zástavní právo-záměna zástavního práva.pdf [314.08 KB]

OZ-62.Zadržovací právo.pdf [269.96 KB]

OZ-63.Správa cizího majetku-obecně.pdf [315.02 KB]

OZ-64.Správa cizího majetku-svěřenský fond.pdf [317.77 KB]

OZ-65.dědické právo.pdf [423.78 KB]

OZ-66.Rodinné právo.pdf [276.67 KB]

OZ-68.Uzavření smlouvy-obchodní podmínky obecně.pdf [313.67 KB]

OZ-67.Uzavření smlouvy-obecně.pdf [315.40 KB]

OZ-69.Uzavření smlouvy-jednostranná změna obchodních podmínek.pd [313.08 KB]

OZ-70.Uzavření smlouvy-předsmluvní odpovědnost.pdf [311.85 KB]

OZ-71.Forma smlouvy-potvrzení o obsahu smlouvy.pdf [318.86 KB]

OZ-72.Změna okolností po uzavření smlouvy.pdf [271.21 KB]

OZ-73.Neúměrné zkrácení.pdf [270.30 KB]

OZ-74.Lichva.pdf [312.77 KB]

OZ-75.Smlouvy uzavírané adhezním způsobem.pdf [281.91 KB]

OZ-76.Úroky.pdf [311.12 KB]

OZ-77.Postoupení pohledávky.pdf [277.59 KB]

OZ-78.Postoupení smlouvy.pdf [273.90 KB]

OZ-79.Převzetí majetku.pdf [319.80 KB]

OZ-80.Kvitance dlužní úpis.pdf [310.41 KB]

OZ-81.Doba plnění (ve vztazích mezi podnikateli).pdf [278.31 KB]

OZ-82.výpověď.pdf [269.24 KB]

OZ-83.Zajištění a utvrzení dluhů.pdf [279.92 KB]

OZ-84.Náhrada újmy-obecně.pdf [320.68 KB]

OZ-85.Náhrada újmy - prevence.pdf [318.55 KB]

OZ-86.Náhrada újmy povinnost nahradit škodu.pdf [312.82 KB]

OZ-87.Náhrada újmy zvláštní skutkové podstaty.pdf [328.54 KB]

OZ-88.Náhrada újmy-škoda způsobená zvířetem.pdf [313.23 KB]

OZ-89.Náhrada újmy-škoda způsobená věcí.pdf [321.49 KB]

OZ-90.Náhrada újmy způsob a rozsah náhrady.pdf [317.70 KB]

OZ-91.Náhrada újmy rozsah náhrady ve zvláštních případech.pdf [318.18 KB]

OZ-92.Přechodná ustanovení-obecně.pdf [313.75 KB]

OZ-93.Přechodná ustanovení-vybraná speciální ustanovení.pdf [320.24 KB]