Potravinářská komora České republiky


AGRAL s.r.o.
Zelený pruh 1560/99, Praha 4 - Braník, 140 02
Telefon: 296 374 656
Fax: 296 374 658
Email: agral@agral.cz
Web: www.agral.cz
IČ: 6241 1560
DIČ: CZ62411560
Doručovací adresa:
Pracovníci společnosti
Jméno a příjmení: Funkce: Telefonické spojení: E-mail
Ing. Kruntorád František, CSc. jednatel a ředitel 296 374 656, 602 315 170 agral@agral.cz
Ing. Cíchová Ilona 296 374 657 p.zpravodaj@agral.cz
Doplňující údaje
Oblast podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Internetové odkazy: www.agral.cz
Obchodní rejstřík / registr: 10. 1. 1995
Registr IPPC:
Schválení pro vývoz:
Jiné odkazy: viz internetové stránky společnosti AGRAL s.r.o.
Poznámky: AGRAL s.r.o. je vydavatelství potravinářských periodik pro Českou republiku. Svoji činnost zahájilo v roce 1995, kdy navázalo na aktivitu pana MVDr. Josefa Radoše, který začal v roce 1992 vydávat list Řeznicko/uzenářské noviny. Od data vzniku naší společnosti AGRAL s. r. o. pak je tento list Českého svazu zpracovatelů masa vydáván dosud. V roce 2000 – po vzniku Potravinářské komory ČR – začalo naše vydavatelství AGRAL s. r. o. vydávat list Potravinářský zpravodaj. V roce 2004 na počest vstupu naší země do EU pak ještě plnobarevný časopis Potravinářská Revue, a to jako časopis pro výživu, výrobu potravin a obchod ideově navazující na někdejší časopis Průmysl potravin, který vycházel jako oficiální potravinářský měsíčník v českém jazyce v poválečném období cca 40 let až do roku 1990. Potravinářský zpravodaj a Potravinářská Revue mají 7 čísel za rok, přičemž vychází taktéž pravidelně letní Potravinářský zpravodaj Speciál. Kolektiv členů vydavatelství a jednotliví redakční pracovníci jsou odborně fundovaní, převážně vzdělaní v potravinářských oborech a s praktickými zkušenostmi z výroby a oběhu potravin. Jejich cílem je neustále udržovat znalosti z potravinářského odvětví, a to jak v odborné rovině, tak i společenské a personální. Naším cílem je především podávat aktuální informace o dění v potravinářském odvětví jak u nás, v EU, tak také ve světě, dále šířit nové pohledy na trendy výživy a spotřeby potravin. Současně sledujeme a předáváme informace o zásadních ekonomických, majetkových a společenských změnách a událostech v potravinářském odvětví, včetně hospodářské politiky a chování státu vůči celému odvětví. Dosavadní čtenářské reference a hodnocení úrovně našich titulů nám napovídají, že jsme na správné cestě. Chceme v té nastoupené i nadále pokračovat a naše čtenáře nezklamat.
Datum založení: 5. 8. 2002
Právní forma: Spol. s ručením omezeným
Členství v PK ČR: Pozorovatel