Potravinářská komora České republiky


Česká podnikatelská reprezentace při EU

Autor: CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU

Datum: 16. 05. 2007

  

www.cebre.cz

     CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před a po vstupu ČR do Evropské unie přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí jako součást obchodně ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky v Belgii.

Co mi CEBRE jako podnikateli nabízí?

     CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU pro vás může pracovat všude tam, kde se zájmy vaší firmy protínají s činností orgánů Evropské unie nebo jiných evropských organizací sídlících v Bruselu. Od CEBRE získáte informace o připravovaných rozhodnutích a předpisech EU pro svůj obor, formou stáže v Bruselu doškome vaše manažery v evropské problematice, prostřednictvím CEBRE můžete vstoupit do přímého kontaktu s orgány Evropské unie a díky CEBRE získáte také přehled o nabídce všech dostupných podpůrných programů EU pro Českou republiku. Všechny služby CEBRE můžete objednat přímo v ČR, a to za ceny přístupné i malým a středním podnikům.

Jak mi CEBRE pomůže vyřešit konkrétní podnikatelský problém?

     Užitečnost služeb CEBRE pro podnikatele vám ukáže následující mini-test:

     - Víte, jaké nové předpisy nyní Evropská unie chystá pro váš obor či pro podnikání obecně? Chcete se aktivně účastnit jejich projednávání?

     - Víte, jak se unijní legislativa promítá do českého práva? Jak přechází do technických, pracovně právních, daňových, ekologických a dalších podnikatelských předpisů, jimiž se musí vaše firma řídit?

     - Víte, jak vaše firma může využívat práva Evropské unie k obraně proti škodlivým rozhodnutím domácích nebo zahraničních orgánů státní a veřejné správy?

     - Víte, jaké možnosti se otevřely před vaší firmou v oblasti vývozu, přeshraniční spolupráce, čerpání úvěrů, získávání prostředků z podpůrných fondů EU vstupem ČR do EU?

     - Máte ve firmě manažera, který umí tyto euro-šance vyhledávat a efektivně využívat?

Pokud alespoň na jednu z těchto otázek odpovíte záporně, CEBRE má pro vás odpověď:

     - cílený monitoring nové legislativy, rozhodnutí a iniciativ EU, stanovisek evropských podnikatelských federací;

     - vyhledávání kontaktů v institucích EU, jejich využití pro firemní prezentace a projekty;

     - individuální školicí stáže v Bruselu pro české podnikatele a manažery;

     - identifikace správných fondů a programů EU pro záměry vaší firmy a monitoring v nich vyhlašovaných výzev;

     -prezentace a zastupování zájmů firem před institucemi EU a evropskými podnikatelskými federacemi.

Kompletní katalog služeb CEBRE naleznete zde.SoutěžRENOMIA - služby v oblasti pojištění potravinářských firem
spolupracujeme s

Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
tel.: +420 296 411 184-96
e-mail: hlavata@foodnet.cz
IČ: 63110652
DIČ: CZ63110652
ID datové schránky: snrmxu3