Potravinářská komora České republiky


Česká asociace pro speciální potraviny, spolek
Javorová 1006, Sulice, Hlubočinka, 251 68
Telefon: 606 655 240
Fax:
Email: info@casponline.cz
Web: www.casponline.cz
IČ: 7010 6614
DIČ: CZ70106614
Doručovací adresa:
Pracovníci společnosti
Jméno a příjmení: Funkce: Telefonické spojení: E-mail
Ing. Hlavatý Bohumil výkonný ředitel 606 655 240 hlavaty@casponline.cz
Mgr. Šímová Martina předsedkyně představenstva 736 483 885 martina.simova@walmark.cz; simova@casponline.cz
Doplňující údaje
Oblast podnikání: Naplňování společných zájmů členů spolku, které spolek ochraňuje a uspokojuje, a kterými jsou zejména: - spolupůsobit při tvorbě legislativního rámce souvisejícího s předmětem činnosti spolku na české, slovenské i evropské úrovni - přijetí a aktualizace závazných pravidel etického chování člena - podporovat hospodářské, právní a odborné zájmy svých členů a poskytovat služby pro účely spolku - organizovat konference, semináře a přednášky - plnit úkoly přenesené veřejnými orgány na spolek v souladu s právními předpisy ČR a SR - být aktivním členem nadnárodních asociací na evropské i globální úrovni, zejména FSE a IADSA se sídlem v Bruselu - udržovat dobré vztahy s vládními úřady a institucemi i politickými strukturami v ČR, SR a v dalších státech, tak aby pověst oboru nebyla poškozována, ale soustavně vylepšována - spolupracovat s významnými podniky, veřejnými orgány, nevládními institucemi a dalšími odbornými sdruženími či spolky pro rozvoj oboru - poskytovat poradenské a další služby svým členům - další jiné činnosti související s výše uvedenými cíli spolku, především soustavně vytvářet pozitivní obraz produktů členů v médiích ve smyslu udržení a zlepšení zdravotního stavu populace a rozvíjet informovanost o oboru včetně monitorování produktů na trhu
Internetové odkazy: www.casponline.cz
Obchodní rejstřík / registr: 2. 5. 2000
Registr IPPC:
Schválení pro vývoz:
Jiné odkazy: viz internetové stránky společnosti Česká asociace pro speciální potraviny, spolek
Poznámky: ČASP je zájmovým sdružením právnických osob, založeným v roce 2000. Asociace reprezentuje společné zájmy svých členů - výrobců a distributorů doplňků stravy - a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni a jejím hlavním cílem je aktivně se podílet na utváření přiměřeného a vyváženého legislativního rámce pro produkty podporující zdraví. Zároveň se všichni členové asociace zavazují dodržovat vlastní etický kodex pro prodej a marketing, který jde nad rámec platné legislativy v ČR. ČASP nyní zastupuje 19 firem, které představují podstatnou část trhu s doplňky stravy.
Datum založení: 30. 11. 2007
Právní forma: Ostatní
Členství v PK ČR: Pozorovatel